Kişisel Verileri Koruma Politikası

TANDOĞAN DERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

  1. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinizi işlemekle görevlendirilmiş veri sorumlusu kimdir?

Veri Sorumlusu olarak TANDOĞAN DERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (buradan itibaren “Şirket” olarak anılacaktır) kullanıcıların gizlilik haklarının bilincindedir ve veri koruma mevzuatlarına uymak için yetkisi dahilinde elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder.

  1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel hususlar

İşbu gizlilik politikasında (buradan itibaren “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) Şirketin, kişisel verilerin (buradan itibaren “Kişisel Veriler”) işlenmesine ilişkin yürüttüğü faaliyetler ve ayrıca Şirketin bu husustaki taahhütleri açıklanmaktadır.

Şirket kişisel verileri, herhangi bir zamanda yürürlükte olan mevzuatlara ve spesifik olarak  Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin kişisel verilerin işlenmesine ve söz konusu verilerin serbest dolaşımına ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması hakkındaki 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 sayılı Mevzuatına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işleyecektir.

Kullanıcılar Şirketin www.vicunaleather.com adresindeki web sitesini (buradan itibaren “Site” veya “Web sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret ettiklerinde, Web sitesi üzerinden sunulan hizmetleri ve/veya ürünleri talep ettiklerinde ve hatta, uygulanabildiği yerlerde, Şirketin yer aldığı sosyal medya platformlarındaki kurumsal profillerine eriştiklerinde Şirket, kullanıcıların Kişisel Verilerini, işbu politikaya uygun olarak işleyecektir.

Şirket, dilediği zaman bu Gizlilik Politikasını değiştirebilir. Bu nedenle web sitemize her erişiminizde bu politikayı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Veri sahibi kategorileri

Farklı veri sahibi sınıflarından kişilerin, esas olarak aşağıdakilere ilişkin veriler olmak üzere Kişisel Verileri işlenecektir: i) Şirketin müşterisi olmamalarına karşın, bilgi talep eden veya kendileriyle iletişime geçebilmemiz için bizimle iletişim bilgilerini paylaşan kullanıcılar (buradan itibaren “Kullanıcılar” olarak anılacaktır); ii) halihazırda ürünlerimizi kullanmakta olan ve/veya Şirketimizden ürün ve/veya hizmet satın alan kişiler (buradan itibaren “Müşteriler” olarak anılacaktır).

Şirket, bu Site üzerinden topladığı Kişisel Verilere ek olarak, bizimle bu Site dışındaki diğer yollarla iletişime geçen Kullanıcıların ve/veya Müşterilerin de kişisel verilerini işleyebilir.

Bu durumlarda her zaman tüm veri sahibi kategorilerinden kişilere kişisel verilerinin işlendiğini özellikle bildireceğiz ve gerektiğinde bu konuda açık rızalarını talep edeceğiz.

  1. İşleyeceğimiz kişisel veri türleri nelerdir ve bu verilere nasıl ulaşacağız?

Kullanıcılar ve müşteriler

Şirket, Kullanıcıların ve Müşterilerin, Şirketin sunduğu farklı kanallar aracılığıyla vermiş oldukları kişisel verilerini işleyecektir. Bu kanallar esas olarak şunlardır: i) Şirketin sosyal medya adreslerindeki kurumsal profilleri dahil olmak üzere Web sitesinde yer alan online formlar; ii) çerezler ve benzer teknolojilerle toplanan bağlantı verileri; iii) telefon yoluyla veri sahiplerinden toplanan veriler; iv), veri sahipleri tarafından Şirketimizle paylaşılan veriler.

Bu kanallardan aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

  • Kimlik, iletişim ve fatura verileri, örneğin kişinin adı ve soyadı (soyadları), posta adresi, cinsiyeti, doğum tarihi, eposta adresi ve telefon numarası, fatura adresi, vergi dairesi ve numarası bilgileri.

 

  • finansal veriler, Müşterinin banka/kredi kartı bilgilerini paylaşmış olması durumunda bu verilere ulaşılabilir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları, geçerli hukuki dayanak ve depolama süresi

Kullanıcı ve/veya Müşterinin Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

  • Kullanıcılar ve Müşterilerle ticari ilişkilerin yönetilmesi.

Sizinle olan sözleşmemizi yürütürken, Kişisel Verilerinizin, Şirketin iş ve çözüm ortaklarıyla paylaşılması söz konusu olabilir. Belirli durumlarda bu iletişimler aynı zamanda Şirket içi idari amaçlarla da yapılabilir ancak bunun için Şirketin söz konusu amacın bir meşru menfaate dayandığını doğrulayabilmesi gerekmektedir.

Bu şirketler, Avrupa Ekonomik Bölgesinin (“EEA”) dışında yer alabilir ancak söz konusu transferler, yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak yapılacak ve EEA tarafından sunulan eşit veri koruma seviyesi garanti edilecektir.

Bu amaçla işlenen Veriler, söz konusu Müşterinin Şirketle olan hizmet ilişkisinin geçerli olduğu süre boyunca ve bu sürenin sona ermesinin ardından, Şirketin yürürlükteki yasal yükümlülüklerine uyabilmesi için gereken süre boyunca saklanacaktır.

  • Örneğin elektronik araçlar yoluyla ticari iletişimler göndererek kişilerin, Şirket ürünleri, hizmetleri ve Şirketle ilgili haberler hakkında bilgilendirilmesi. Bu amaçla işlenen veriler, verilerin gönderildiği kişiler, yukarıda belirtilen iletişimlerin kendilerine gönderilmesine itiraz edene kadar saklanacaktır.

Açıkça izin vermeniz halinde, Şirket altındaki diğer şirketler de sizlere ticari iletişimler gönderebilirler.

Aramızda aktif bir ticari ilişki olan ve Şirketin kişisel verilerine yasal olarak ulaştığı Müşteriler ve Kullanıcılar söz konusu olduğunda, Müşterilerle ve Kullanıcılarla sözleşme yapılmış olan ürünler veya hizmetlere benzer veya aynı ürünler veya hizmetlerle ilgili ticari iletişimlerin gönderilmesinin hukuki dayanağı, Şirketin, söz konusu Müşteriyi ve Kullanıcıyı bilgilendirmeye devam etmekteki meşru menfaati olacaktır.

  1. Alıcılar

Şirket adına hareket eden üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize ulaşabilir ancak bunun için söz konusu Kişisel Verilere erişim ve verilerin işlenmesi, Şirkete spesifik bir hizmet ve/veya ürün sunulması açısından gerekli olmak zorundadır.

Bu senaryoda Şirket her durumda, söz konusu verileri sadece Şirketin belirlediği amaçlarla işleyecek olan üçüncü tarafların her biriyle ilgili veri işleyen anlaşmasını imzalayacaktır.

Benzer şekilde Kişisel Verileriniz, bir önceki bölümde açıklanan amaçlarla, bazıları EEA dışında yer alan diğer Grup şirketleriyle de paylaşılabilir.

  1. Haklar

Kullanıcı kişisel verilerine ilişkin aşağıdaki haklara sahiptir: verilere erişim, düzeltme, silme, veri işlemeyi kısıtlama, veri taşıma ve itiraz.

Benzer şekilde, hukuken kullanıcının verdiği rızaya dayanarak işlenebilecek kullanıcı verilerinde kullanıcı, dilediği zaman söz konusu rızasını geri alma hakkına sahiptir ve bu, rızasını geri almadan önce gerçekleşen veri işleme işlemlerinin yasallığını etkilemeyecektir.

Bu haklarını kullanmak isteyen kullanıcı talebini, gerekirse, kimlik belgesinin bir fotokopisiyle veya kimliğini doğrulayan geçerli bir belge ile birlikte “Kazlıçeşme Mah. Beş Kardeşler 4 Sk. N.12 Zeytinburnu, İstanbul” adresine veya info@vicunaleather.com posta adresine gönderebilir.

Kullanıcı her durumda gerekli görmesi halinde ilgili kurumda dava açma hakkına sahiptir.

Bu Gizlilik Politikası 22.09.2022 tarihinde güncellenmiştir.